GramaGRAMA παροχές

GRAMA παροχές

Το πακέτο συνεργασίας GRA-MA Franchise αποτελεί μία ολοκληρωμένη και δελεαστική πρόταση, καθώς προσφέρει:

  • Καθοδήγηση για την επιλογή της περιοχής και του καταστήματος, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές εικόνας, ποιότητας και λειτουργίας.
  • Στήριξη στην προμήθεια του εξοπλισμού και στην εσωτερική/εξωτερική διαμόρφωση του καταστήματος.
  • Κατευθυντήριες γραμμές μέσω εγχειριδίων λειτουργίας, τα οποία καλύπτουν όλα τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της νέας επιχείρησης.
  • Εξασφαλισμένη ποιότητα και ελεγχόμενο κόστος προϊόντων.
  • Οργανωμένο πλάνο προβολής και προωθητικών ενεργειών σε πανελλαδικό επίπεδο με μειωμένη διαφημιστική δαπάνη.